Με γνώμονα την 15ετη εμπειρία μας και κάτω από αυστηρά κριτήρια επιλογής, μπορούμε να παρέχουμε οδηγό σε VIP πρόσωπα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας με απόλυτη ασφάλεια καθώς διαθέτουμε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Μπορούμε ακόμη να προτείνουμε για εσάς οδηγούς για μόνιμο προσωπικό υπό την δική σας εργοδοσία.

Η VALET Parking μπορεί να παρέχει ειδικά εκπαιδευμένους προσωπικούς οδηγούς σε VIP πρόσωπα για συνοδεέες, φύλαξη προσώπων, καθώς και ειδικά θωρακησμένα οχήματα για την μεταφορά

Παροχη οδηγου